Συγκλονιστικές τοποθετήσεις σε συνελεύσεις καθηγητών (vids!!)

This entry was posted in Αποφάσεις ΕΛΜΕ. Bookmark the permalink.

1 Response to Συγκλονιστικές τοποθετήσεις σε συνελεύσεις καθηγητών (vids!!)

  1. rommsart says:

    Reblogged this on Maria Sevastaki's Weblog and commented:
    Shocking placements in teachers assemblies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s